Personal

 

Joakim Elvesson
Rektor
Klassföreståndare, klass 9 Lärare i svenska och SO

Telefon: 0320-873 62 el. 073-373 03 16
E-post
Emma Johansson
Bitr. rektor
Förskolechef på Letebo förskola och Rönnbärets förskola

Telefon: 0320-873 20 el. 070-992 87 20
E-post
Evelina Ahlgren
Klassföreståndare, klass 3-4
Biträdande rektor

Telefon: 0320-87320
Email
Jenny Hidland
Klassföreståndare, klass 5-6
Klasslärare i 5-6:an och NO lärare på mellan- och högstadiet.
E-post
Magdalena Odequist
Klassföreståndare, klass 1-2
Klasslärare i 1-2:an, matematik och no i klass 3-4
E-post
David Lundin
Klassföreståndare, klass 7
Klasslärare i 7:an och musiklärare i låg-, mellan- och högstadiet.
E-post
Josefin Hanning
Klassföreståndare, klass 7
Matematiklärare på högstadiet.
E-post
Ulla Andersson
Klassföreståndare, klass 8
Lärare i engelska på högstadiet och slöjdlärare på mellan- och högstadiet.
E-post
Camilla Winberg
Klassföreståndare, förskoleklass
Klasslärare i förskoleklass
E-post
Josefine Elvesson
Klassföreståndare, klass 9
Idrottslärare på låg-, mellan- och högstadiet. Hem- och konumentkunskapslärare på mellan- och högstadiet.
E-post
Sabina Botin
Lärare tyska
Lärare i tyska på högstadiet
E-post
Theresa Serenban
Lärare spanska
Lärare i spanska på högstadiet
E-post
Sofia Ivemalm
Klassföreståndare, förskoleklass
Klasslärare i förskoleklass
E-post
Anders Westman
Lärare kristendom
Lärare i kristendom på låg-, mellan- och högstadiet
E-post
Charlotte Åkerberg
Elevassistent
Elevassistent
E-post
Madeleine Nilsson
Elevassistent
Elevassistent klass 3-4. Lärare svenska i klass 1-2, engelska klass 3-4
E-post
Silke Otto
Elevassistent
Elevassistent i klass 1-2
E-post
Magdalena Götborg
Klassföreståndare, klass 8
Lärare i So klass 5-6, 7 och 8, engelska klass 5-6, hem- och konsumentkunskap klass 6, 8, 9.
E-post
Jessica Wilde
Elevassistent
Elevassistent
E-post
Mattias Svensson
Elevassistent, fritidspersonal
Elevassistent i klass 3-4 och fritidspersonal
E-post
Gunnar Lyngsaa
Elevassistent
Elevassistent i 5-6:an
E-post
Hanna Kling
Elevassistent
Elevassistent i klass 1-2
Madeleine Johansson
Kurator
Kurator för låg-, mellan- och högstadiet
E-post
Maria Åkerberg
Skolsköterska
Skolsköterska för låg-, mellan- och högstadiet
E-post
Helene Hermansson
Ekonomiadministratör
Ekonomiadministratör
E-post
Peter Martinsson
Kock
Kock
E-post
Susanne Björk
Köksbiträde
Köksbiträde
David Björk
Vaktmästare
Vaktmästare
E-post
Madelene Brorsson
Lokalvårdare
Lokalvårdare
E-post