Leteboskolan

Ditt skolval

Skolan startades som Marks Kristna Skola hösten 1994 och är en F-9 skola, som är godkänd av skolverket. Vi har även fritidsverksamhet för den som behöver det.

Vet Du om att det är Din rättighet som förälder att få välja skola för Ditt barn? Så här står det i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter: “Rätten att välja den undervisning som ska ges åt barnet tillkommer i främsta rummet deras föräldrar”. Idag har man i Sverige en positiv syn på friskolor. Antalet ökar för varje år. I Sverige är det helt kostnadsfritt att välja en friskola.