Leteboskolan

Huvudman

Den som är ytterst ansvarig för en skola kallas huvudman. Det kan vara kommunen eller som i vårt fall en bolagsstyrelse.

Bolaget ägs till 100 % av församlingen Staden på Berget.

Skolan har egen ekonomi, bokföring och administration, som skiljer sig från församlingens verksamhet. Skolans styrelse består av rektor, förskolechef och representanter för församlingen, skola och föräldrar.

Läs mer om församlingen Staden på Berget.