Leteboskolan

Goda relationer

Ett gott klimat mellan alla på skolan skapar förutsättningar för att trivas, och det är grunden för ett gott lärande. Den kristna värdegrunden lär oss hur vi skall behandla varandra med respekt, såväl vuxna som elever. Vid konflikter och motsättningar har vi en god grund att stå på när det gäller att lösa situationen och gå vidare. Vi har en välutvecklad likabehandlingsplan för att säkerställa att ingen missgynnas eller känner sig utanför.

Här kan ditt barn känna sig tryggt under hela skoldagen.