Leteboskolan

Kristendom

Vårt profilämne är kristendom. På lektionerna får eleverna lära sig vad den kristna tron innebär och vilka olika synvinklar på kristen tro som det finns. Det är ett icke-konfessionellt ämne, vilket innebär att undervisningen inte är praktiserande.

Inom ramen för utbildningen finns skolans morgonsamlingar. Under dem kan eleverna få uppleva berättelser, sång, musik och bön. Morgonsamlingarna är frivilliga, och varje elev väljer själv hur man vill delta. Ett syfte med en kristen skola är att visa barn och ungdomar vem Gud är och hur man med Guds vision i hjärtat kan möta världen idag och imorgon. Målet är att utrusta varje elev så att de är beredda att ta ett samhällsansvar och tillämpa kristna värderingar i ett sekulariserat samhälle.