Leteboskolan

Liten är stark

Storleken på klasserna och på organisationen har flera uppenbara vinster. De små klasserna gör att pedagogen har mer tid till varje barn. Vi anser att alla människor är unika. Att varje elev har gudagivna gåvor och färdigheter, som är värda att utveckla. Alla får genom kontakt med varandra och med vuxna chansen att utveckla det de är bra på.

Storleken på organisationen skapar en flexibilitet på många plan. Vi kan förändra skoldagen efter en elevs särskilda behov. Den skapar också förutsättningar för ett nära samarbete mellan pedagogerna och en närhet till rektorn. Den lilla organisationen gör också att vi lätt kan ta vår buss och åka iväg utanför skolan. Den lilla organisationen gör att vi ser ditt barn och kan möta olika behov på ett helt annat sätt än i en större klass.