Leteboskolan

Naturligt

Det natursköna läget skapar många möjligheter till lek och inlärning. I den omedelbara närheten av skolan finns unika skogsmiljöer med en rad olika sällsynta arter som kan studeras. Det finns tydliga spår efter inlandsisens framfart och olika naturgivna processer. Sjön skapar andra miljöer och möjligheter. Och då har vi inte nämnt fördelarna inom ämnet idrott och hälsa.

Naturen runt hörnet ger ditt barn fantastiska möjligheter till lek på raster och lektioner i det fria.