Utelek

Leken är viktig för barns utveckling. Att leka utomhus ger möjlighet att träna sin motorik, balans, smidighet och styrka.