Information om Coronaviruset och Leteboskolan

Vi följer löpande Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Texten här uppdaterades den 12 mars. 

”Vi får många frågor om skolbarn som varit i drabbade områden ska stanna hemma i fjorton dagar för säkerhets skull även om de inte har symptom.
Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning. Inget av de utbrott som vi hittills sett av coronavirus har koppling till skolor eller barn.

Hittills i utbrottet har väldigt få barn rapporterats insjuknade. Omkring hälften av alla svenska skolbarn har dessutom återgått till skolarbetet efter ledighet sedan en eller två veckor utan att vi hittills har sett någon smittspridning i skolan. Det går aldrig att utesluta till hundra procent att ett friskt skolbarn skulle kunna sprida smitta, men risken under dessa förutsättningar är mycket liten.”
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/avstangning-av-friska-skolbarn-ingen-effektiv-atgard/

Enligt de uppgifter vi har, har inget barn eller vuxen i vår organisation, vistats i de drabbade områden som avses. Det pågår däremot både magsjuka och den vanliga influensan på skola och förskola, så de vanliga säkerhetsåtgärderna för att begränsa smitta är att rekommendera. Tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten ofta. Använd eventuellt handsprit som komplement.

Vid frågor eller oro, kontakta det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Personer som har rest i de utsatta områdena och uppvisar symptom ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177 (Vårdguiden).

Tillägg sedan den 11 mars:

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina rekommendationer och höjt graden av risk för smitta i samhället i stort. Dock är det fortfarande endast ett fåtal fall, där de inte kan spåra smittan till person som rest i t.ex. Italien.

Vi följer rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten ger, vilket även Marks kommuns skolor gör. Det är möjligt att detta förändras framöver, men just nu ser rekommendationerna ut så här:

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Det är viktigt att var och en med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn inte är en effektiv åtgärd. Det är osannolikt att friska barn skulle orsaka smittspridning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/mars/flera-tecken-pa-samhallsspridning-av-covid-19-i-sverige/