Minskade restriktioner

Den 29/9 2021 häver Folkhälsomyndigheten en del av de restriktioner som finns i samhället. Det innebär t.ex. att avståndsregeln slopas. Folkhälsomyndigheten poängterar dock att det fortfarande gäller att alla ska stanna hemma, även vid milda förkylningssymtom, samt att testa sig. Det gäller även elever, från 6 års ålder. Vidare ska eleverna stanna hemma tills dess att de mår bra, och har två symtomfria dagar hemma. Om man som elev testats negativt, har varit hemma i en vecka, mår bra, men ändå har något kvardröjande symtom – kan man komma tillbaka till skolan. Sannolikt smittar man inte längre då.

De gurgeltest för barn, som nu distribueras till skolor, ska enbart användas om vi har ett positivt provsvar i en klass. Då ska vi skicka hem eleverna med ett sådant test. Ni vårdnadshavare ska sedan lämna in dessa test till Horreds vårdcentral.