Reklam i butikerna

Nu gör vi reklam för vår fina lilla förskola på Min Affärstv runtom i Kinna och Skene. Vi är stolta över Rönnbäret och glada att det finns en förskola med kristen profil centralt i Marks kommun. Rönnbäret har även behörig personal och ett genuint kvalitetsarbete som skapar kontinuitet och kreativitet i undervisningen. Här börjar det livslånga lärandet!