Blanketter

Här på sidan kan man hitta anmälningsblanketter till vår förskola.

Här finns också blanketter för ansökan om ledighet för elev. 

Numera ansöker man om plats till skolan digitalt. Klicka på “Digital ansökan” i menyerna högst upp/längst ned på sidan. Du kommer då till en sida där du skapar ett konto för att ansöka om plats.

Klagomål på skolan eller hanteringen av skolrelaterat ärende lämnas i första hand till rektor via: joakim.elvesson@leteboskolan.se alternativt via ett meddelande till användaren “Klagomål” på Admentum.

Var noga med att ange datum, eventuell plats och vad som har hänt.

Om klagomålet riktas mot rektor och/eller hela skolverksamheten kan klagomålet lämnas till huvudmannen via: kai@stadenpaberget.se 

 

Blanketter – ansökan om ledighet och ansökan om plats på förskolan:

Anmälan Letebo fsk NY