Personal

 

Joakim Elvesson
Rektor

Rektor

Telefon: 0320-873 62 el. 073-373 03 16

E-post
Emma Johansson
Bitr. rektor

Förskolerektor på Rönnbärets förskola och biträdande rektor på Leteboskolan. 

Särskilt ansvar inom elevhälsan.

Telefon: 0320-873 20 el. 070-992 87 20

E-post
Evelina Ahlgren
Klassföreståndare, klass 5
Administratör

Telefon: 0320-87320
Email
Britt-Marie Johanssson
Klassföreståndare, klass 3-4

Klasslärare i årskurs 3-4, no i klass 6

E-post
David Lundin
Klassföreståndare, klass 8

Musik- och träslöjdslärare årskurs 3-9 

E-post
Camilla Winberg
Klassföreståndare, F-1
Klasslärare i årskurs F-1
E-post
Josefine Elvesson
Klassföreståndare, klass 9
Idrottslärare på låg-, mellan- och högstadiet. Hem- och konumentkunskapslärare på mellan- och högstadiet.
E-post
Sabina Botin
Klassföreståndare, klass 6

Lärare i tyska 6-9, lärare i bild 3-9 samt lärare i KUL-gruppen. 

E-post
Sofia Ivemalm
Klassföreståndare, klass 2

Klasslärare i årskurs 2

E-post
Anders Westman
Lärare kristendom
Lärare i kristendom på låg-, mellan- och högstadiet
E-post
Magdalena Götborg
Klassföreståndare, klass 7

Lärare i So 6-9, hem- och konsumentkunskap 6-9.

E-post
Ana Carneiro
Klassföreståndare, klass 9

Lärare i engelska 6-9. 

E-post
Elisabet Carlsén-Jones
Specialpedagog i KUL-gruppen

Specialpedagog i KUL-gruppen.

E-post
Gunnel Ekberg Augustsson
Specialpedagog
E-post
Charlotte Åkerberg
Elevassistent, fritidspersonal

Elevassistent och fritidspersonal med särskilt ansvar för fritidsscheman. 

E-post
Madeleine Nilsson
Elevassistent

Elevassistent klass 6.

E-post
Silke Otto
Elevassistent

Elevassistent i KUL-gruppen

E-post
Jessica Wilde
Elevassistent

Elevassistent i årskurs 8

E-post
Mattias Svensson
Elevassistent, fritidspersonal

Elevassistent i årskurs 5, idrott i KUL-gruppen och fritidspersonal.

E-post
Gunnar Lyngsaa
Elevassistent

Elevassistent

E-post
Hanna Kling
Elevassistent, fritidspersonal

Elevassistent i årskurs 3-4 och fritidspersonal

E-post
Benjamin Serholt
Elevassistent

Elevassistent i årskurs 7

E-post
Hanna Hansson
Elevassistent
Elevassistent i årskurs 2
E-post
Madeleine Johansson
Kurator
Kurator för låg-, mellan- och högstadiet
E-post
Maria Åkerberg
Skolsköterska
Skolsköterska för låg-, mellan- och högstadiet
E-post
Helene Hermansson
Ekonomiadministratör
Ekonomiadministratör
E-post
Peter Martinsson
Kock
Kock
E-post
Susanne Björk
Köksbiträde
Köksbiträde
David Björk
Vaktmästare
Vaktmästare
E-post
Madelene Brorsson
Lokalvårdare
Lokalvårdare
E-post
Linda Ahlgren
klassföreståndare, F-1
Klasslärare i årskurs F-1
E-post
Ebba Götborg
Elevassistent
Elevassistent i årskurs 6
E-post
Gabriel Götborg
Elevassistent
Elevassistent i årskurs 9
E-post
Eva Larsson
Speciallärare
Speciallärare årskurs F-5
E-post
Roger Cederqvist
Lärare svenska
Lärare svenska årskurs 7-9
E-post
Joel Snickars
Klassföreståndare, klass 6
Lärare i matematik årskurs 5-9
E-post
Gunnar Holm
Klassföreståndare, klass 8
Lärare No årskurs 5-9
E-post
Cecilia Johnson
Elevassistent
Elevassistent i KUL-gruppen
E-post
Ilona Hedendahl
Vik. klassföreståndare klass 2
Vik. klasslärare årskurs 2
E-post