Välkommen till Leteboskolan, Letebo förskola och förskolan Rönnbäret - på kristen grund!

Våra värden

Vi arbetar utefter ett antal värdegrunder. Våra värden är fundamentala i vårt arbete.
Goda relationer

Goda relationer

Ett gott klimat mellan alla på skolan skapar förutsättningar för att trivas, och det är grunden för ett gott lärande. Den kristna värdegrunden lär oss hur vi skall behandla varandra med respekt, såväl vuxna som elever.

Kvalitet i allt

Kvalitet i allt

Leteboskolan strävar efter att ha hög kvalitet i allt det vi gör. Den senaste granskningen av Skolinspektionen (våren 2016) visade på den höga kvaliteten på skolan.

Naturligt

Naturligt

Det natursköna läget skapar många möjligheter till lek och inlärning. I den omedelbara närheten av skolan finns unika skogsmiljöer med en rad olika sällsynta arter som kan studeras. Det finns tydliga spår efter inlandsisens framfart och olika naturgivna processer.

Liten är stark

Liten är stark

Storleken på klasserna och på organisationen har flera uppenbara vinster. De små klasserna gör att pedagogen har mer tid till varje barn. Vi anser att alla människor är unika.

Kristendom

Kristendom

Vårt profilämne är kristendom. På lektionerna får eleverna lära sig vad den kristna tron innebär och vilka olika synvinklar på kristen tro som det finns.

Leteboskolan

Leteboskolan

Läs mer om vår verksamhet och om hur vi jobbar aktivt för att säkerställa era barns framtid.

Påsklov vecka 15.

Senaste händelsen

  • Vila.

    Mars månads värdeord är VILA. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min […]

    Läs mer Vila.