Om oss


Huvudman för Leteboskolan och förskolorna är församlingen Staden på Berget.


Leteboskolan startade hösten 1994

Letebo Förskola startade 2004


Förskolan Rönnbäret övertogs av Letebo Utbildning under 2022.


Utbildning på kristen grund - vad är det?

All utbildning som vi bedriver följer Skollag och Läroplan och det är för oss mycket viktigt att vi har en utbildning som är likvärdig för alla elever.

Till vår skola och förskolor är alla välkomna. 


Kristen grund - det betyder att skolans ledning är tydlig med att det är den kristna värdegrunden som ska genomsyra vårt förhållningssätt mot varandra. Både mellan personal och elever.


Varje vecka, under skoltid, förekommer konfessionella inslag, som morgonsamling eller samling med bibelberättelse. Vilka tider dessa ligger kommuniceras med vårdnadshavare och elever.

Ledningsgrupp

Vi som jobbar

vill du skicka mail så skriver du till personen med fornamn.efternamn@leteboskolan.se

Personal

Linda Ahlgren

Förskoleklass

Camilla Winberg

klass 1

Monika Holm

klass 2

Evelina Ahlgren

klass 3-4

Ester Skogby

klass 3-4

Sofia Quick

Klass 5

Magdalena Götborg

mentor klass 6

Ulrika Bäckerhall

mentor klass 6

David Lundin

mentor klass 7

Anna Lindgren

mentor klass 7

Cariina Sundström

mentor klass 8

Malin Gates

mentor klass 8

Amelie Macsik

mentor klass 9

Eva Hallin

Anpassad Grundskola

Joakim Elvesson

specialpedagog

Eva Larsson

speciallärare

Sandra Hedberg

lärare

Conci Moreira

lärare, spanska

Jonatan Andersson

lärare

Magnus Magnusson

lärare

Ilona Hedendahl

lärare, tyska

Studie- och yrkesvägledare

Kurator

Skolsköterska Lisa Eliasson

e-post till skolskoterska@leteboskolan.se

Vad vi tror på

Vårt uppdrag


Att utbilda framtidens medmänniskor.

Vår Vision


Vi vill att alla som kommer till vår verksamhet ska få med sig både kunskap och självförtroende.

Våra värden


Med den gyllene regeln som ledning vill vi möta varje enskild individ som dyrbar och älskad av Gud. 


Ett gott klimat mellan alla på skolan skapar förutsättningar för att trivas, och det är grunden för ett gott lärande. Den kristna värdegrunden lär oss hur vi skall behandla varandra med respekt, såväl vuxna som elever.

Galleri


Jobba hos oss?

Vill du, med Guds hjälp, tjäna eleverna hos oss?


Just nu söker vi behöriga lärare inför läsåret 24/25:


Lärare i matematik 7-9

Lärare i musik, bild och slöjd.

Idrottslärare F-9

Lärare fritidshem / fritidspedagog


Du kan också alltid skicka in en spontanansökan till oss.


Berätta om dig själv och skicka det till ansokan@leteboskolan.se