Våra enheter

Leteboskolan


Grundskola med plats för elever i årskurs F-9


Vi använder skolplattformen Schoolsoft

Letebo Förskola


Ligger i anslutning till Leteboskolan, ett fint läge ute i naturen med skogen in på knuten. Vi är en liten förskola och har ett maxantal på 26 barn. Vi strävar efter att bygga en stabil grund för varje barn där värdegrunden   (alla människors lika värde) får stå i centrum och vi vill ta till vara varje barns nyfikenhet och lust till att lära. Vi strävar också efter att ha ett gott och nära samarbete mellan hem och förskola.Vår kristna profil syns i morgonsamlingar och Bibelstunden. 

Anpassad Grundskola


Hette tidigare särskola.

Förskolan Rönnbäret


Ligger i missionshuset i Kinna. En liten förskola med maxantal 24 barn. Rönnbärets förskola är väl etablerad och har funnits i många år. Barnen är indelade i tre grupper efter ålder. Förskolan vill ge varje barn förutsättningar att växa och utvecklas. Där tryggheten och alla människors lika värde får vara grunden. Vi strävar att ha en god relation och ett bra samarbete mellan hem och förskola. Vår kristna profil är synlig i våra andakter varje vecka.

Letebo Utbildnings vision


Att vara en plats där barn och ungdomar får växa.

Förskolan


Vi vill att

Leteboskolans mål 


Vi vill att
Läs Verksamhetsberättelse - föregående läsår

Har du något att klaga på? Synpunkt? Beröm?